Mer effektive bygg med ITB (integrerte tekniske bygginstallasjoner) 

I moderne bygg er det ofte mange ulike tekniske installasjoner, og det kan være utfordrende å få dem til å fungere sammen. En ITB-ansvarlig jobber for å sikre at disse installasjonene kommuniserer godt, slik at du som kunde kan sitte igjen med et mer energieffektivt bygg. 

Les også: Moderne løsninger i Raufosshallen 

Koordinering og god planlegging er essensielt for å lykkes med et byggprosjekt, enten det er kontorbygg, butikker eller institusjoner. Hos Eltera vil du alltid kunne få med en ITB-ansvarlig på ditt prosjekt. 

Hos Eltera Gjøvik er Stig Gøran Bakke ITB-ansvarlig. Han forteller at arbeidsdagen hans ofte går med til å se på ulike delsystemer og knytte dem sammen til et felles system. Her mener Stig Gøran at det er mye å spare – både i arbeid og utgifter for kunde. 

Les også: - Svært fornøyde med vårt samarbeid med Eltera 

- Ved å sørge for at ulike delsystemer, for eksempel ventilasjon og varme, fungerer godt sammen kan vi virkelig effektivisere energiforbruket. Slik kan de som eier bygget levere bedre tjenester samtidig som de kan redusere utgifter, forteller Stig Gøran. 

Økt levetid for bygg med ITB og automasjonsløsninger 

Gode ITB-løsninger sammen med automasjon kan være med på å forlenge levetiden i ditt bygg. Ved å bruke energi mer effektivt vil det bli mindre slitasje på byggets installasjoner, slik at bygget fungerer optimalt over lengre tid. 

- Ved å benytte ITB-løsninger så vil du få et mer bærekraftig bygg, både for miljøet og lommeboka. Om man har gode automasjonsløsninger i bunn så vil det også hjelpe eiere å drifte byggene sine på en mer fornuftig måte. Jeg tror, spesielt siden vi får stadig strengere miljø- og energikrav, at behovet for ITB-løsninger bare vil øke! 

Les også: Mer om ITB