Vi i ElteraGruppen tar dette på alvor, og vil være med på å skape viktige forandringer der vi kan. 

Etikk og ansvar

ElteraGruppen ser viktigheten av å ha klare etiske retningslinjer for sine medarbeidere. 

Som rådgivere og leverandør av tjenester, er dette særdeles viktig. Troverdig opptreden, som arbeidsgiver, overfor kunder og overfor leverandører, eiere og andre samarbeidsparter er vårt fundament. 

Retningslinjene slår fast at vi alltid skal gi råd som er best for kunden, at de til enhver tid gjeldende lover og regler følges og at medarbeidere har en respektfull omgang med andre mennesker i sitt arbeid, både i formelle og mer uformelle sammenhenger. 

EletraGruppen finner enhver form for korrupsjon uakseptabel. Alle ansatte må utvise stor varsomhet når det gjelder gaver og invitasjoner fra kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Det er ikke varslet om kritikkverdige forhold i 2021. 

Vi står for miljøvennlig drift

ElteraGruppen tar miljøansvar og sertifiserer bedriftene som Miljøfyrtårn.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. 

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer, og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter, og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. 

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og blir stadig oftere et krav fra miljøbevisste selskap og konsern.