Det er enorme muligheter for byggeiere til å redusere energiforbruket og kostnadene, noe som blir stadig viktigere når vi ser hvordan strømprisene varierer og hvilke topper de kan nå. 

Alle bygg som skal bygges eller rehabiliteres, kan ta i bruk teknologi som gjør bygningen mer bærekraftig, energieffektiv og brukervennlig. 

Bygg som møter tilpasningene i samfunnet

I tillegg blir byggene mye bedre tilpasset for fleksibilitet, noe vi ser viktigheten av med våre nye jobbvaner. Mange har fått smaken på det fleksible arbeidslivet, og slik vil vi nok ha det i tiden fremover. Dette gjør at moderne bygg må kunne tilpasse seg endrede behov på en enklere og billigere måte enn før. 

Dette er oppdrag vi i ElteraGruppen har solid erfaring med. Teknologien er på plass og godt utprøvd, og det beste er at disse løsningene også kan ettermonteres i eksisterende bygg. 

Vi jobber allerede aktivt med å bidra til redusert energiforbruk, og mer kommer. 

Vi skal være blant de beste i klassen!