Hvordan har folk det på jobb? Blir de sett og tatt hensyn til? Får de oppleve mestring? Får de god opplæring og videreutdanning? Er det sosiale bra? Er bedriftens økonomi sunn, og arbeidsplassene trygge? 

Disse spørsmålene er viktige for oss. Uten å ta ansvar for den sosiale velværen i bedriften, får vi ikke flinke elektrikere som vil videreutvikle fagkunnskapen sin.

ansatte

Våre ansatte fører oss fremover

Alle disse faktorene er viktige for en bedrift som forstår verdien av å holde på, og utvikle gode medarbeidere. I ElteraGruppen har vi også et klart mål om mer mangfold i rekrutteringen fremover. 

Vi vil tilby spennende og utviklende jobber til alle som vil satse på det flotte yrket vårt – uansett kjønn eller bakgrunn. 

Alle våre bedrifter tar inn nye lærlinger hvert år.
Vi legger stolthet i å videreutdanne nye, flinke elektrikere til fremtiden.

Hos oss er ethvert oppdrag i de beste hender - og hoder!