Det er viktig for oss å skape bærekraftige løsninger for framtiden.

Vi setter pris på å jobbe med entreprenører og byggherrer som ønsker å sertifisere byggene sine etter BREEAM-NOR, som ønsker å utvikle bygg som er bærekraftige mange år fremover og som etterlater seg minst mulig klima avtrykk. Vi synes det er spennende å være med på nye utviklingsprosjekter og å lære mer om BREEAM-NOR og hvilke tiltak vårt fag kan bidra med for å oppnå de ulike sertifiseringsgradene, sier Bjørn Erik Opsanger som er prosjektleder og installatør hos Eltera. 

BREEAM-NOR 

BREEAM-NOR sertifisering har hovedfokus på å skape bærekraftige og miljøvennlige bygg som står seg godt i framtiden. Sertifiseringen evaluerer elementer ved bygget, og inkluderer blant annet energieffektivitet, materialvalg, håndtering av avfall og forbruk av vann. BREEAM-sertifisering er delt inn i alt seks ulike nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen tar hensyn til alle faser fra design til drift. 

Vårt første BREEAM-NOR sertifiserte bygg 

Ringvegen 16 i Gjøvik var Opplands første bygg som både var prosjektert som passivhus og BREEAM-NOR Very Good-sertifisert. Bygget sto ferdig i 2019 og var det første BREEAM-NOR sertifiserte bygget for Eltera Gjøvik. Bygget var et samarbeidsprosjekt med Betonmast Innlandet hvor vi leverte el-installasjon, teknisk infrastruktur, tele data og deler av styringsanlegget. Bygget ble klassifisert som BREEAM-NOR Very Good-sertifisert og prosjektet ga oss dyptgående innsikt i BREEAM-NOR og ble en god læring som har bidratt til økt forståelse og økt kunnskap om miljøsertifiseringssystemet, forteller Bjørn Erik Opsanger.

Tidlig inn i prosessen

Eltera Gjøvik har opparbeidet seg bred kunnskap om miljøsertifiseringssystem. Kunnskap de ønsker å dele med sine kunder og samarbeidspartnere. For å kunne være gode rådgivere, er det viktig å komme tidlig inn i prosessen. For Parkgata 6 var Eltera Gjøvik involvert allerede i planleggingsstadiet av bygget. Parkgatt 6 er et stort nybygg med hele 13 000 kvadratmeter kontorbygg inkludert parkeringskjeller. 

- Vi er underleverandør til Betonmast Innlandet hvor vi prosjekterer og leverer komplett el-installasjoner, datanettverk, alarmanlegg samt komplett styringsanlegg hvor vi styrer alt fra lys, luft, varme, persienner, etc. Betonmast Innlandet er en stor og seriøs aktør med fokus på HMS, god framdrift og struktur på byggeplassen. Vi kommer tidlig inn i prosjektene og får være med å påvirke det endelige resultatet. Samarbeidet er meget godt og den gode framdriften og strukturen på byggeplassen, gir forutsigbare rammer og god framdrift som sørger for at vi sammen leverer gode bygg til riktig tid til byggherrer. 

Vårt engasjement for miljøsertifiseringssystemet har ført til et økt fokus på miljø og bærekraft i alle våre prosjekter. Vi har lært veldig mye om BREEAM-NOR og hvilke poenger det er mulig å hente og vi vil utnytte denne kunnskapen til å gi vårt bidrag til at Parkgata 6 blir et BREEAM-NOR Excellent bygg, avslutter Bjørn Erik Opsanger.