Vil du være med å gjøre en forskjell

Hos ElteraGruppen er ingen dager like. Her jobber vi med mindre oppdrag som å montere en lysbryter i et privat hjem til å levere all svak- og sterkstrøminstallasjon i store næringsbygg. Dette inkluderer prosjekt i små og store butikklokaler for våre retailkunder, hvor blant annet belysningskonsept er en av våre styrker. 

Filmen under er hentet fra AMFI Valdres hvor vi har skiftet 750 armaturer. Resultatet er ikke bare et lavere energiforbruk, men også reduksjon av CO2 avtrykket og miljøgifter. Som ansatt i ElteraGruppen, får du være med på å gjøre en forskjell ikke bare for våre kunder, men også for miljøet. Det er derfor vi sier at det er vi som gjør de grønne løsningene tilgjengelige for folk og bedrifter!

I lærlingene ligger fremtiden

Våre elektrikere har alle vært lærlinger, og de vet hvor viktig det er med god veiledning og muligheten for utvikling under læretiden. Har man lyst til å lære, og vil vise hva man kan få til, vil man trives godt i ElteraGruppen. 

Vi sørger for at lærlingene får akkurat passe utfordringe, og at noen alltid er der for deg om du står fast. 

I filmen møter du Felix som er lærling i Eltera Nesbru og som har fått muligheten til å være med på utveksling. Dette er bare ett av mange eksempler på hvilke utviklingsmuligheter vi kan tilby. 

Vårt sosiale ansvar

For oss betyr vårt sosiale ansvar å gjøre en forskjell så langt vi kan – selvfølgelig for alle medarbeiderne i ElteraGruppen, men også for alle andre!
I ElteraGruppen er det gitt at vi ikke bare har kultur og systemer for å behandle alle oppdragsgiverne på best mulig måte, men også alle de ansatte. Fornøyde medarbeidere gir oss godt omdømme, og et godt omdømme vil igjen gi bedre tilgang på oppdrag og sunn økonomi.
Vi har også et uttalt mål om mer mangfold i rekrutteringen fremover. Vi vil tilby spennende og utviklende jobber til alle som vil satse på det flotte yrket vårt – uansett kjønn eller bakgrunn.

EG Skolen, vår egen skole

Vi skal ligge i front og gjennom ElteraGruppen sin egen skole, skal våre ansatte få informasjon og opplæring som gjør dem i stand til å bli de beste rådgivere av bærekraftige løsninger.
Alle våre ledere oppfordres til å tenke innovasjon og å legge forholdene til rette for små og store innovasjonsprosjekter. 

Gjennom skolen vår ønsker vi å dele kunnskap om hvordan dette best gjennomføres i en hektisk hverdag. Kulturen vår er basert på omstilling og fleksibilitet, mindre hierarki og mer åpenhet og fleksibilitet. 

Vi gir våre ansatte utviklingsmuligheter

Man skal belønnes for godt arbeid og gode evner. Alle som viser at de vil og kan får sjansen når muligheten byr seg. 

Vi er veldig godt kjent med verdien av å bygge gode medarbeidere, og tilbyr derfor en solid karriereutvikling. Derfor står vi på for at våre ansatte skal få utfordringene de ønsker her hos ElteraGruppen, sammen med gode lønnsvilkår og bonusordning.

I filmen møter du Torger. Han startet hos oss som lærling og er i dag elektroinstallatør og rådgivende ingeniør. 

Ansvarlig aktør

Våre etiske retningslinjene forplikter oss til å drive virksomheten vår ansvarlig, etisk og i tråd med lover og regler. De etiske retningslinjene er grunnlaget for hvordan vi driver forretning og forteller oss selv og omverden hva som kan forventes av oss. De beskriver grunnleggende forpliktelser og krav til hvordan vi skal opptre, gir oss veiledning når vi står overfor etiske dilemmaer og hjelper oss å ta gode avgjørelser.