Fremtidens førstevalg

Vi i ElteraGruppen har det som skal til - både de riktige menneskene, og de beste løsningene for en flott morgendag. Våre elektriske løsninger skal være et klart førstevalg for fremtiden.

Om Easee ladebokser

Svenske myndigheter har stanset salget av to modeller av Easee sine elbilladere. I følge Nkom er det ingen grunn til å stanse salget i Norge på det nåværende tidspunkt. De understreker også at det ikke er noen umiddelbar fare forbundet med å bruke ladeboksene.

Samfunnsansvar

For oss betyr samfunnsansvar å drive virksomheten vår på en etisk måte, med respekt for klima, miljø og sosiale forhold. 

I tillegg vil vi tilby våre medarbeidere trygge arbeidsplasser, gode utviklingsmuligheter og sosiale forhold som ivaretar alle. Det er vårt samfunnsoppdrag.

Våre bedrifter