Fremtidenes førstevalg på Stavsjø

Ute på Stavsjø møter vi Per Olav Plassen. Han er daglig leder ved Eltera Plassen og har etter hvert opparbeidet seg lang erfaring fra forskjellig typer elektrikerarbeid. Når man ser rundt seg på Stavsjø er det ikke vanskelig å se for seg hvorfor Eltera Plassen får mange oppdrag innenfor landbrukssegmentet - her er det nemlig åkere og gårdsbruk nesten så langt øyet kan se. Per Olav forteller velvillig om hvor viktig forankringen i lokalsamfunnet er for Eltera Plassen, og forteller videre at de hele tiden jobber for at kundene deres skal sitte igjen med en god opplevelse. 

Fem elektrikere står foran en åker på Stavsjø

Per Olav (t.h) sammen med resten av de ansatte hos Eltera Plassen. 

- Vi har et mål om at kunden alltid skal være fornøyd med det arbeidet vi leverer, og det målet skal vi strekke oss svært langt for å oppnå. Vi pleier å si at «ryktet går» her på bygda, så vi er avhengige av å levere arbeid som kundene våre er villige til å anbefale videre. Vi ønsker å være folk i områdets førstevalg når de har behov for hjelp med det elektriske. Det at vi vinner mange anbud i området og at vi har fått mange faste kunder mener jeg at er et bevis på at vi ofte lykkes med målet vårt, forteller Per Olav. 

En termografisk undersøkelse kan synliggjøre feil som er vanskelig å oppdage på el-anlegg.

Tar i bruk viktig teknologi 

Eltera plassen har tatt en ledende posisjon i området når det kommer til bruken av termografi. Det har også resten av avdelingene i ElteraGruppen fått med seg, som har ledet til mange termografioppdrag for Eltera Plassen. 

- Ved å ta i bruk termografiske undersøkelser kan vi oppdage feil ved el-anlegg som vi kanskje ikke ville ha oppdaget ellers. Vi har anvendt termografi i over 8 år, og kommer til å fortsette med det i fremtiden også. Vi ser også at vår kompetanse verdsettes av hele Elterafamilien når vi blir spurt om hjelp på termografi av andre avdelinger i konsernet, sier en stolt Per Olav. 

Les hele saken her