Kleppelunden skule bygges som et nullenergibygg og er den første skolen i Klepp som skal BREEAM sertifiseres.

Kleppelunden skule skal gi elevene en skole hvor de kan trives og det skal bli en god og attraktiv arbeidsplass og skal stå klar til å ta imot elever august 2024. 

Solceller bidrar til å redusere CO2-utslippene

Solceller bidrar til å redusere CO2-utslippene.

Nullenergi bygg

Solceller bidrar til å redusere CO2-utslippene

Kleppelunden skule skal redusere utslipp av klimagasser med minst 40% (klimagassutslipp ble målt opp mot referansebygg for området).

Egenprodusert strøm vil bidra positivt for Kleppelunden skule som har egne tydelige bærekraftsmål. Deres egenproduserte strøm via solceller gir ikke bare grønn energi, men det vil også være positivt for å redusere CO2-utslippene til skolen. 

Nullenergibygg

Kleppelunden skule bygges som et nullenergibygg og skal stå klar til å ta imot elever august 2024.

Les hele saken her