Nannestad kommunehus rommer nå mange av kommunens tjenester som innbyggerne bruker. Biblioteket er tilknyttet en ny kontorfløy over 3 etasjer, med teknisk rom i 4. etasje. Prosjektet inkluderer både utbygging og ombygging på ca 7300 BTA. 

Selve byggingen startet i september 2021 og var klar for bruk i 2023.

Veldig fornøyd

Vi er veldig fornøyde med at Nordengen er valgt som underentreprenør for dette prosjektet. Fra tidligere har vi veldig positive erfaringer med Nordengen, og vi opplever også nå arbeidet blir godt utført.

Cecilie Bjerkli. Enhetsleder Eiendom og prosjekt / Kst. Enhetsleder vann og avløp.