Telegrafen, kjøpesenter i Bergen

Service Elektrikeren har mange oppdrag innenfor varehandel og næringsbygg, deriblant Telegrafen. Her har Service Elektrikeren hatt jobben med å gjennomføre omfattende el-installasjoner.

Telegrafen kjøpesenter i Bergen

Telegrafen kjøpesenter i Bergen

For Telegrafen har Service Elektrikeren vært med på å sette opp nye IT-vegger, installasjoner i kanaler, og å bytte alt av belysning. Arbeidet utført for Telegrafen har blitt gjennomført over en lengre periode. Det oppleves positivt av de ansatte å ha samme arbeidsplass over en lengre periode. Det gir stor variasjon i de installasjonene som de må mestre og en variert og spennende arbeidshverdag.

Les hele saken her