- Viktige samfunnsprosjekter hos Eltera Ringsaker

Som daglig leder i Eltera Ringsaker kan Ole Andreas Bergli slå fast at det ikke er mangel på spennende prosjekter som de skal jobbe med i tiden framover. 

Daglig leder Ole Andreas Bergli viser fram plantegninger på en skjerm

Ole Andreas Bergli viser fram plantegningene fra arbeidet med el-anlegget på Høgskolen i Rena.

Ole Andreas kan fortelle at det er stor variasjon på prosjektene de jobber med. Da er det en stor fordel for Eltera Ringsaker at de sitter på bred kompetanse fra alle segmentene innenfor elektrikerfaget. 

Videre forteller Ole Andreas at noe av det beste med jobben er å kunne levere gode og innovative løsninger som lokalsamfunnet på Ringsaker og omegn kan nyte godt av. Etter å ha blitt fortalt om alt de har jobbet med i det siste så kan man utvilsomt si at lokalsamfunnet nyter godt av at Eltera Ringsakers kompetanse! 

Vinner stadig anbud hos det offentlige og private

Et av de største oppdragene hos Eltera Ringsaker er deres rammeavtale med Sykehuset Innlandet. 

- Sykehuset Innlandet tok kontakt med oss da de skulle endre belysningen på deres operasjonsstuer. Vi ble fortalt at riktig belysning var essensielt for å kunne gi en realistisk gjengivelse av kropps- og ansiktsfargen, noe som trengs for å kunne gi en korrekt vurdering av pasientens tilstand. God belysning legger også til rette for at leger og kirurger får bedre arbeidsforhold. Jeg er stolt over at vi kan levere slike løsninger, forteller Ole Andreas. 

Et bilde av moderne belysning

Lysinstallasjoner av høy kvalitet er et av Eltera Ringsakers største kompetanseområder.

Ved siden av rammeavtalen med Sykehuset Innlandet har Eltera Ringsaker også andre samarbeid med offentlige og private entreprenører. Blant annet har Eltera Ringsaker vunnet anbud på ombyggingen av Høgskolen på Rena, leilighetsbygging for studentsamskipnaden på Hamar, elbilladere for Ringsaker kommune og kontorbygg på Russjekta. Det er tydelig at mange ser på Eltera som fremtidenes førstevalg! 

- Samtidig som vi jobber med tunge samfunnskritiske aktører så leverer vi også belsyningsløsninger og styringssystemer til lokale idrettsanlegg. Vi er stolte av de varierte og viktige oppdragene våre, avslutter Ole Andreas.

Les hele saken her