Moderne industribygg

Industrybygg dekker prosess- og industriell produksjon, samt lagerbygninger. Innen 2050 skal norsk industri være tilnærmet utslippsfri. For å kunne oppnå dette må fossile brensler erstattes av fornybare alternativer, samtidig som energieffektiviteten økes vesentlig. Vi har både erfaring og kunnskap til å bidra i prosessen med å nå målet med null utslipp. 

Fremtidens industribygg vil oppleve store endringer når det kommer til bærekraftstiltak. Det stiller høyere krav til el-installasjonene. Hos ElteraGruppen er vi allerede i gang med arbeidet. Et eksempel på dett er Norengros Kjosavik har investert rundt 120 millioner i et nytt bygg. Med områdets største solcelleanlegg er Norengros Kjosavik på vei mot klimanøytralitet. Under kan du lese hvordan Nordengos sikrer sin vei mot klimanøytralitet. 

Norengros Kjosavik

Norengros Kjosavik på vei mot klimanøytralitet

Vi går en ny tid i møte, også når det kommer til industri- og næringsbygg. Nyoppførte bygg, så vel som rehabiliteringsprosjekter, skal nå imøtekomme krav om klimavennlighet, driftsforsvarlighet og ikke minst lønnsomhet. Det gjør vi ved å digitalisere og automatisere el-installasjonene i byggprosjektene vi er involvert i. Under kan du lese om SEKO Elektro sin totalenterprise elektro hos DSV Road, lagerbygg på Vestby. 

SEKO Elektro leverte totalenterprise elektro hos DSV

Proaktive bygg vil ta mer plass

Moderne løsninger gjør at nyoppførte bygg får langt smartere styringsmuligheter. Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) sørger for at de tekniske installasjonene i bygget fungerer perfekt sammen, og er fremdeles en viktig del av hvordan industribygg får bedre energieffektivitet.

Ved å tenke bærekraft i kombinasjon med automasjon gjennom hele verdikjeden får vi bygg vi kan leve med lenge, uten å frykte at fremtiden tar oss igjen med det første. 

Utskifting av LED-armaturer er et konkret tiltak som bidrar både til å redusere energiforbruket og miljøgiftene.  

Solcelle anlegg Norengros Kjosavik

På vei mot klimanøytralitet 

Energireduserende tiltak er viktig ikke bare for driften, men også for miljøet. Solcellepaneler har for mange aktører blitt en løsning på dette.

Solenergi er et bærekraftige tiltak og en utømmelige energikilde. For Norengros Kjosavik vil solcelleanlegget bidra til å gjøre bedriften klimanøytral. Med hele 936 solcellepaneler á 285Wp vil det produseres ren energi til lageret. Installert effekt er 267kWp (kilo watt peak) og den beregnede årlige produksjonen er 181.363 kWh.

Rehabilitering av eldre bygg

Rehabilitering av eldre bygg vil kunne gi et positivt bidrag til å redusere energiforbruket, positivt for miljøet – og driftskostnadene.

Vi tilbyr energirådgivning knyttet til el-anlegget. Ved å kartlegge energiforbruket vil vi se hvor du kan kutte, samt hvor mye du kan regne med å spare over tid. Vi dokumenterer hvilke besparelser du vil få, og kan bidra med informasjon om støtteordninger – blant annet gjennom Enova-støtteordningene. 

Bærekraft og modernisering henger sammen. Vi vet hva som skal til for å møte fremtiden.

Finn din bedrift i ElteraGruppen

ElteraGruppen har hovedkontor på Nesbru, ca. 10 minutter vest for Oslo. Våre virksomheter er og finne i Bergen, Sandnes, Porsgrunn, Oslo, Lørenskog, Skedsmokorset, Nannestad, Eidsvoll, Elverum, Trysil, Ringsaker, Stavsjø, Lillehammer, Gjøvik, Fagernes og Trondheim.

Kartet som viser nedslagsområdene er interaktivt – finn virksomhetene nær deg!