Moderne industribygg

dekker prosess- og industriell produksjon, samt lagerbygninger. Innen 2050 skal norsk industri være tilnærmet utslippsfri. For å kunne oppnå dette må fossile brensler erstattes av fornybare alternativer, samtidig som energieffektiviteten økes vesentlig. 

Fremtidens industribygg vil oppleve store endringer når det kommer til bærekraftstiltak. Det stiller høyere krav til el-installasjonene. Hos ElteraGruppen er vi allerede i gang med arbeidet. Vi er også godt kjent med støtteordninger som tilbys. 

Vi går en ny tid i møte, også når det kommer til industri- og næringsbygg. Nyoppførte bygg, så vel som rehabiliteringsprosjekter, skal nå imøtekomme krav om klimavennlighet, driftsforsvarlighet og ikke minst lønnsomhet. 

Det gjør vi ved å digitalisere og automatisere el-installasjonene i byggprosjektene vi er involvert i. 

Proaktive bygg vil ta mer plass

Moderne løsninger gjør at nyoppførte bygg får langt smartere styringsmuligheter. Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) sørger for at de tekniske installasjonene i bygget fungerer perfekt sammen, og er fremdeles en viktig del av hvordan industribygg får bedre energieffektivitet.

Det åpner for at selv de minste funksjoner – et åpent vindu i et rom – gjør at oppvarmingen kan justeres ned automatisk. Endringer som dette virker små, men har mye å si i det store bildet. 

Historisk sett øker også smarte bygg, som tilpasser seg forholdene, også trivselen hos de ansatte. Da handler det også om arkitektur, og tilpasning til miljøet rundt. Se ikke lenger enn mot byggene på bildet. De kan fremstå som vanlige privatboliger, men her finner du i stedet arbeidsplassen til en lokal blikkenslager vi leverer el-tjenester for. Moderne arkitektur og el-løsninger kan absolutt møtes - men man må være villig til å se potensialet.

Ved å tenke bærekraft i kombinasjon med automasjon gjennom hele verdikjeden får vi bygg vi kan leve med lenge, uten å frykte at fremtiden tar oss igjen med det første. 

Strømsparende tiltak lønner seg i det lange løp

Parallelt med denne utviklingen ser vi en økende etterspørsel i utnyttelse av andre energikilder. Strømsparende tiltak er viktig ikke bare for driften, men også for miljøet. Solcellepaneler har for mange aktører blitt en løsning på dette.

 Solenergi er en av de mest bærekraftige og utømmelige energikildene vi har. I Norge er det flere bygg som ennå ikke har benyttet seg av potensialet solceller tar med seg. Det bør vi se på som en mulighet.

Ved å plassere dem på solrike flater som tak og fasader får du dessuten god energiutnyttelse, uten å gå på bekostning av det visuelle uttrykket. 

Eldre bygg må også følge med i tiden

Det sier seg selv at nyoppførte bygg bør være miljøvennlige. Men hva gjør vi for å skape samme forutsetninger for de mange eldre byggene vi har? Rehabilitering av bygg vil også være positivt for miljøet – og driftskostnadene.

Vi mener også eldre bygg bør få nytt liv. Ved å kartlegge energiforbruket vil vi se hvor du kan kutte, samt hvor mye du kan regne med å spare over tid. Vi jobber selvsagt også med å se hvilke besparelser du vil få, og finne støtte til investeringen – blant annet gjennom Enova-støtteordningene. 

Bærekraft og modernisering henger sammen. Vi vet hva som skal til for å møte fremtiden.

Våre bedrifter