Ladeanlegg

Vegtransport og innenlands luft- og skipsfart står for omtrent en tredjedel av klimautslippene i Norge. Reduserte utslipp fra transportsektoren er avgjørende for å nå Norges klimamål. 

Klimafokus inn i transportsektoren

For å nå klimamålene vi har satt oss i Norge må vi se på alle deler av samfunnsbildet. Et av de viktigste tiltakene vi gjør er å gå elektrifiseringen av transportsektoren i møte. Her bidrar vi med ladestasjoner – for busser og biler, i det offentlige og for privatkunder. 

Å leve bærekraftig kan føles utfordrende. Stedene der vi oppholder oss mest står gjerne også for en stor andel av klimagassutslippene, og det er vanskelig å vite hvor man skal begynne. Et opplagt sted er selvsagt i byggindustrien – å skape velfungerende bygg, som lever og utvikler seg med tiden.

I Norge vet vi imidlertid at vi også er helt avhengige av å redusere utslipp fra transportsektoren om vi skal nå klimamålene. Vi har allerede løsninger som bidrar i kampen med å få ned utslippene.

Ladestasjoner til folket 

Elbiler har gjort mye for å elektrifisere transportindustrien, og hakk i hæl er el-busser. Dette taktskiftet har ført til at parkeringsanleggene slik vi kjenner dem er i endring. Ladestasjoner har blitt et fast skue i parkeringsanlegg og ved offentlige steder, nettopp for å komme etterspørselen i møte. 

Også borettslag og privat næring tilrettelegger i større grad for elbil. Slike tiltak gjør at det er enklere å gjøre de miljøvennlige valgene for de som bor og jobber i området. 

Elektrisk mobilitet må aksepteres og tilrettelegges for om det skal ha en effekt. Vi har ekspertisen for å innlemme disse løsningene i infrastrukturen, så el-biler og el-busser blir et førstevalg for fremtiden. 

Kollektivtransporten elektrifiseres

I samferdselssektoren har elektriske busser tatt større plass i bybildet. Flere vil det bli, med et mål på sikt om utslippsfri kollektivtransport. Målsettingen kan vi kun nå om vi fortsetter å videreutvikle ladeinfrastrukturen i byene. Her er vi sterke. 

Allerede nå har ElteraGruppen montert flere pantografer. Disse høyeffektsladerne gir rask lading, og finnes i det offentlige ved endestasjonen for busslinjene. 

Satsningen på sikre og effektive ladestasjoner gjør at vi kommer nærmere målet om nullutslipp i kollektivtrafikken. Det vil vi fortsette å jobbe for.

Elektrifisering av andre fremkomstmidler 

Politikerne har satt et mål om 40 prosent utslippsreduksjon innen 2030. Arbeidet med å elektrifisere transportsektoren slutter ikke med el-biler og el-busser: I årene som kommer vil vi også se nye virkemidler for å sikre at nullutslipp forekommer både i maritim sektor og på veiene. 

Dette ønsket er formalisert i følgende målsettinger:

  • Alle nye biler som selges skal være fossilfrie innen 2025
  • Utslippsfri kyst innen 2040

Dette innebærer store endringer for havnene. Gjennom landstrøm kan skipene lade når de ligger ved kai, og det må være mulig å benytte seg av ladestasjoner om skipene har store nok batteripakker. 

Vi i ElteraGruppen er klare for det nye skiftet, og har jobbet med teknologien bak lenge.  

Finn din bedrift i ElteraGruppen

ElteraGruppen har hovedkontor på Nesbru, ca. 10 minutter vest for Oslo. Våre virksomheter er og finne i Bergen, Sandnes, Porsgrunn, Oslo, Lørenskog, Skedsmokorset, Nannestad, Eidsvoll, Elverum, Trysil, Ringsaker, Stavsjø, Lillehammer, Gjøvik, Fagernes og Trondheim.

Kartet som viser nedslagsområdene er interaktivt – finn virksomhetene nær deg!