Vårt etiske grunnlag er noe personlig som preger vår oppførsel, og gjennom det forteller omgivelsene mye om hvem vi er og hva vi står for.

Alle skal selvfølgelig få være seg selv, men i situasjoner hvor vi representerer et selskap i ElteraGruppen skal vi tenke over hva som er riktig eller galt, enten det gjelder hvordan man opptrer, eller om det handler om jobben som skal gjøres.

Det er også viktig at ingen er redd for å spørre en overordnet hvis man er usikker på hva som er riktig å si eller gjøre.

Våre etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene våre er viktige for vår anseelse og vårt omdømme hos kundene og i samfunnet ellers, men de er enda viktigere for alle oss som jobber i ElteraGruppen.

Vi bruker mye tid sammen, og vi skal ha det bra på jobb. Våre etiske retningslinjer gjelder for styret, ledelsen og alle ansatte – uansett om de er fulltid-, deltids- eller midlertidig ansatt.

Vår dokumentasjon

Etiske retningslinjer for ansatte

Våre etiske retningslinjer

Vi i ElteraGruppen skal være en bidragsgiver til et ansvarlig næringsliv og en bærekraftig verdikjede.