"I Elteragruppen er vi stolte av den etiske forretningspraksisen vi har skapt, og verdiene vi etterlever.

Våre Etiske retningslinjer er en viktig rettesnor for oss alle. Den definerer hvordan vi skal opptre overfor våre hverandre, våre kunder og våre samarbeidspartnere. Retningslinjene beskriver også hva som forventes av oss i det daglige arbeidet.

En felles og sunn kultur er avgjørende for at vi skal kunne tiltrekke oss nye kunder og beholde alle de vi har. Men også for å ha et miljø som våre dyktige medarbeidere trives i, og bidrar til at nye vil bli med på laget.

Vårt omdømme er viktig for oss, og det er noe vi sammen bygger opp. Ikke bare ledelsen, men alle som representerer og er en del av ElteraGruppen. Slik kan vi bygge tillit mellom kollegaer, samarbeidspartnere og kunder. For oss er hvert oppdrag en anledning til å bygge stolthet og til å styrke virksomheten og selskapet vårt.

Vi er et selskap i sterk vekst og vet hvor viktig vårt gode omdømme er. Derfor jobber vi hele tiden med å utvikle kulturen vår videre. Jeg forventer at alle gjør sitt beste for å etterleve de etiske retningslinjene våre. Og at vi hjelper hverandre med det, om det trengs – vi er best sammen!"

Thorleif Haug, konsernsjef ElteraGruppen

Vår dokumentasjon

Policy for menneskerettigheter

Våre etiske retningslinjer

Vi i ElteraGruppen skal være en bidragsgiver til et ansvarlig næringsliv og en bærekraftig verdikjede.