ElteraGruppen forventer at alle våre leverandører og samarbeidspartnere i deres egne selskaper, overholder lignende prinsipper som de beskrevet i våre etiske retningslinjer. Forventningene våre til leverandørene og samarbeidspartneren, reguleres i den relevante kontrakten. 

Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å identifisere, forebygge, redusere og redegjøre for hvordan vi håndterer risiko for menneskerettighetsbrudd i vår virksomhet og vår verdikjede.

Code of conduct

Vi i ElteraGruppen skal være en bidragsgiver til et ansvarlig næringsliv og en bærekraftig verdikjede.