Se for deg en hverdag der lyset lever sammen med deg, og følger din adferd. At lyset slås på til riktig tid på morgenen, eller dempes på kvelden for å fremkalle en søvnfølelse. Denne måten å tenke belysning på kalles smart lysstyring, og i vår verden handler det om lysstyring.

Smart lysstyring for en ny tid

Vi anbefaler såkalte DALI-systemer for bruk til å styre lyset. DALI står for Digital Adressable Lighting interface, en toveis åpen protokoll. DALI er skrevet i et digitalt internasjonalt vedtatt språk og brukes til blant annet til å kontrollere LED belysning. 

Det er også mulig å koble løsningen inn i et toppsystem slik at alle funksjoner i bygget som bruker strøm, kan styres fra samme enhet.

Lavere strømutgifter er en av de største fordelene ved å ta i bruk ny lysteknologi. Samtidig gjør du miljøet en tjeneste.

Belysningen skal følge livet ditt

Det er mange fordeler med smart lysstyring. Ikke bare kan det hjelpe deg med å skape bedre døgnrytme, men det kan også gi bedre velvære og produktivitet. 

Her er noen av de største fordelene ved å bruke DALI-styringssystemer:

1. Lavere kostnader: Lysstyring bidrar til ytterligere reduksjon av energiforbruket. Levetiden øker og gjennom dette reduseres vedlikeholdskostnadene. Resultatet er både sparte kostnader og fordeler for miljøet.

2. Bedre tilpasset belysning: Lysstyring vil kunne tilpasses både mengde lys, samt fargetemperatur. Med DALI lysstyringssystem, kan vi oppnå begge deler. Du får med andre ord mulighet for smart lysstyring.

3. Oversikt over lysanlegget: Vi anbefaler en kombinasjon av lysstyringssystem og overvåkningsfunksjoner slik at de får en optimal oversikt over samtlige lysinstallasjoner. Statusen du får presenteres grafisk og gir den en oversikt over blant annet energi- og arealforbruk. Du vil også få varsler om noe trenger ettersyn og / eller ikke fungerer som det skal. 

4. Tilpasning av belysningen: DALI muliggjør kontroll over lyset (lysmengde) og fargetemperaturkontroll. Dette vet vi bidrar til et bedre tilpasset lysanlegg som er i stand til å følge brukerens faktiske behov. For å oppnå denne effekten må lysrørene være tilpasset selve løsningen. 

5. Skalerbarhet: Intelligente lysstyringsløsninger gjør det mulig å tilpasse lyset perfekt i alle rom. Dette gjelder f.eks. møterom, arbeidsrom, lagerhaller, men også ulike behov f.eks i skolen med klasserom, gymsal, etc. Ved bruk av DALI kan brukeren kontrollere en enkelt armatur, et helt rom, en hel etasje og / eller hele bygget. 

6. Intelligens: Vi anbefaler en kombinasjon av lysstyringssystem og overvåkningsfunksjoner slik at de får en optimal oversikt over samtlige lysinstallasjoner. Denne innsikten vil bidra til økt optimalisering av selve lysanlegget. 

7. Fleksibilitet: Med DALI kan vi enkelt integrere med andre systemer enten på bygnings- eller skynivå. Det er fult mulig å integrere med sikkerhet, brannsystemer, persienner, AV, etc. Kravene til et bygg er ofte i endring og med et fleksibelt system vil det være enkelt å utvide og / eller oppgradere programvaren. 

8. Bærekraftig løsning: Et lysstyringssystem vil bidra til å øke levetiden og energieffektiviteten og gjennom dette, være bærekraftig. I tillegg vil man kunne få et bedre tilpasset lysanlegg noe som absolutt vil gagne de som jobber eller oppholder seg i miljøet! Kontroll av lyset er avgjørende for å redusere energiforbruket i bygningen. Når du bruker DALI vil du oppleve at levetiden på belysningsanlegget forlenges. Resultatet er et mer robust system som medfører mindre arbeid.  

Smart lysstyring gjør hverdagen bedre

Alle levende vesener er «biologisk programmerte» til å våkne ved soloppgang og sovne ved solnedgang, og vi mennesker er intet unntak. Vi kaller det døgnrytme. 

Vi påvirkes ikke bare av lyset rent visuelt, men også biologisk. 

Med god og riktig belysning kan vi skape en gunstig døgnrytme, forbedre de kognitive evnene og øke følelsen av velvære for de som trenger belysningen. 

Riktig lys til riktig tid kan påvirke alt fra søvnen vår til hvordan vi føler oss og presterer. Det er nettopp derfor menneskeorientert belysning, eller Human Centric Lighting (HCL), som det også kalles, har god effekt når det tas i bruk i skoler, helseinstitusjoner, kontorer og industribygg.

Det forskes i dag mye på de faktiske effektene av å tilpasse belysningen, vi følger med på denne utviklingen og vil løpende dele vår kunnskap gjennom våre nettsider.

Fordelen med smart lysstyring

Lys påvirker oss både visuelt og biologisk. Smart lysstyring kan skape en gunstig døgnrytme som forbereder de kognitive evnene og kan brukes til å gi visuelt ideelle arbeidsforhold i krevende miljøer. Kilde: Glamox AS.

Vi sover bedre

Søvnkvaliteten blir forbedret ved at kroppens hormon-balanse justere. Spesielt viktig for utsatte grupper som ungdommer, skiftarbeidere, psykiatriske pasienter og personer med demens.

Vi presterer bedre

Smart lysstyring kan gi bedre ytelse ved å øke konsentrasjonsevnen og gjøre den enkelte mer våken og opplagt, som igjen kan bidra til at det gjøres bedre jobb og færre feil i arbeidet.

Vi føler oss bedre

Brukere av smart lysstyring forteller at de føler seg sunnere, lykkeligere og mer opplagt. Det er fordi riktig belysning stimulerer den naturlige døgnrytmen, som igjen gir økt velvære.

Bli kjent med RoHS-direktivet

Uansett hvordan du velger å gå utfasingen i møte, har du flere valgmuligheter. Her er noen av dem.