Øglændhuset i Sandnes

Et revitaliseringsprosjekt av den tidligere fabrikken til sykkelprodusenten, Jonas Øglænd. Resultatet er en grønn oase midt i byen som er inspirert av New York.

Optimal lysdesign hos Øglændhuset i Sandnes

Optimal lysdesign

Prosessen med lysdesign, startet med en detaljert konseptutviklingsfase hvor kundens ønsker og behov, avdekkes. Kravet til belysningen i Øglændhuset var både funksjonelle og stemningsskapende. Kostnadene skulle være på et minimum, men med høy grad av fleksibilitet. Løsningen ble et lysstyringssystem, hvor all belysning styres etter gitte senario eller etter manuell styring. Resultatet er at belysningen enkelt kan tilpasses etter det faktiske behovet.

Les hele saken her