Offentlige bygg 

Vi jobber mye med offentlige bygg, som dekker institusjoner, kommunale og statlige bygninger. Norge har som mål å redusere utslippene av klimagasser med opptil 55% innen 2030. Vi ønsker at statlige oppdragsgivere må gå foran og bidra til utviklingen av miljøvennlige bygninger. Vi har allerede løsningene og kompetansen som skal til!

For å levere langsiktige, miljøvennlige elektroinstallasjoner i offentlige bygg, må man være villig til å se de mange fordelene med digitalisering og automatisering. 

Kravene til nye bygg vil bare bli strengere med tiden. Allerede nå ser vi at etterspørselen på miljøvennlige løsninger øker – og da spesielt i offentlige bygg og institusjoner. Det refereres hyppigere til bærekraftmål også i anbudsrunder, som for elektrofaget kan inkludere alt fra solceller til krav om byggautomasjon. Vi i ElteraGruppen har forberedt oss på dette skiftet lenge. Nå er vi her. 

Erfaren aktør innen offentlige bygg

Utviklingen skjer nå så fort at til og med nye bygg er utdaterte før de er ferdigstilt. Som bidragsyter i et stort prosjekt er det viktig å holde seg oppdatert på hva som skjer i markedet, og å utføre grundige behovsanalyser for el-installasjoner som kan leve lenge. 

ElteraGruppen har jobbet med offentlige bygg og institusjoner i en årrekke, og har ekspertise over hele landet på feltet. Vi leverer el-installasjoner til nesten alle typer bygg, blant annet: 

  • Skoler
  • Sykehus
  • Kommunale bygg
  • Helsebygg
  • Kulturhus
  • Barnehager
  • Offentlige kontorer
  • Legekontor
  • Idrettsbygg- og -arenaer

Hvordan møte fremtidens behov innen elektro?

I offentlige bygg og institusjoner er man helt avhengig av å ha stabile og pålitelige el-installasjoner. Samtidig må det være tilrettelagt for å følge med i utviklingen i årene som kommer. Vi imøtekommer dette behovet ved å sikre at våre elektrikere får all nødvendig kursing, og ikke minst mulighet til å spisse seg innen ulike retninger i faget. 

Det gjør at du får en elektriker med inngående kunnskap om byggets behov. Vår erfaring er at det gir bedre oppdragsforståelse, og en økt vilje til å levere løsninger som passer akkurat dine krav.

Finn din bedrift i ElteraGruppen

ElteraGruppen har hovedkontor på Nesbru, ca. 10 minutter vest for Oslo. Våre virksomheter er og finne i Bergen, Sandnes, Porsgrunn, Oslo, Lørenskog, Skedsmokorset, Nannestad, Eidsvoll, Elverum, Trysil, Ringsaker, Stavsjø, Lillehammer, Gjøvik, Fagernes og Trondheim.

Kartet som viser nedslagsområdene er interaktivt – finn virksomhetene nær deg!