Hør hvordan du kan spare penger på belysning i EG podden 

Her kan du høre SG armaturen fortelle om hvor mye penger du kan spare ved å bytte til nye armaturer, samt konsekvensene ved å kun bytte til LED-lysrør. 

I løpet av episoden vil du også få informasjon om ny teknologi i SG Conect og Tunabel White og hvordan du ved å ta dette i bruk, ikke bare sparer energi og miljøet, men også får et mer optimalisert lysanlegg. 

Det vil bli gitt konkrete eksempler, blant annet om et eldresenter som ved hjelp av døgnsyklus av lyset har klart å halvere bruken av sovemedisin.

Lytt til alle episodene i EG Podden her.  

Fordelene ved armaturbytte

Ca. 80% av alle eksisterende lysinstallasjoner i kontorer, utdanningsbygg, helsebygg og industribygg i EU bruker lysrør eller høytrykkslamper – sparepotensialet er altså enormt! Redusert energiforbruk og spar penger, samtidig som du bidrar til å nå klimamålene.

Reduserer miljøgifter

Med utfasing av lysstoffrør reduseres miljøgiftene som blant annet kvikksølv

Energireduksjon

Med smart lysstyring vil energiforbruket reduseres med opptil 90 %

Øker trivselen

Nyere forskning viser at trivselen, produktiviteten og velværet til øker

Bli med på webinar om effekten av LED-armaturer 

Webinaret vil bli holdt torsdag 7. mai kl. 09:00. Temaet for webinaret er hvordan en overgang til LED-armaturer gir energieffektivisering.

I løpet av webinaret vil du få informasjon om fordelene ved å bytte til nye LED armaturer, du får også vite hvorfor utskiftningen er betalt ned på 1,5 til 3 år. Det er mange fordeler av utskiftning til nye LED armaturer og vi benytter TCO analyser– totalkostnad ved eierskap, og tar for oss konkrete eksempler som viser de totale kostandene ved en anskaffelse og inkludere innkjøpsprisen og eierskapskostnader.

Bytte kun LED-lysrør

LED-lysrør vil ikke fungere i alle armaturer, fordi forkoblingen i tradisjonelle lysrørarmaturer og LED-teknologi ikke alltid vil harmonere. Det er komponenter i den gamle armaturen som ikke lenger er nødvendig, og som kan gjøre det vanskelig å få LED-lysrøret til å fungere som det skal. 

Om noen vil sette inn nye LED-lysrør selv, uten å få en elektriker til å koble ut komponentene som ikke skal brukes lenger, risikerer de at komponentene – og dermed også hele armaturen blir ødelagt. Vedkommende som monterer LED-lysrørene, har selv ansvaret om noe skulle skje med armaturen.

Faktisk besparelse ved LED- lysrør

På nye LED-lysrør opplyses det at besparelsen vil være 50-70 % kontra tidligere T8–lysrør. Eldre armaturer har en virkningsgrad på 40-80 % i tillegg vil forkobling trekker opptil 50 % energi. 

Det betyr i praksis at besparelsen ligger fra 10-30% for samme lysmengde når LED-lysrør settes inn i en gammel armatur.

Før du bytter til nye LED-lysrør uten å skifte armatur, er det viktig å ta med i betraktningen følgende punkter:

  • Armaturene er ikke godkjent med LED-lysrør og mister derfor sin godkjenning (CE) og garanti 
  • Bytte til LED-lysrør kan resultere i såkalt EMC-støy. Dette er «støy» som ikke kan høres, men som kan påvirke annet elektrisk utstyr. Det er i den senere tid tatt prøver på EMC støy fra gamle armaturer med LED-lysrør, hvor prøvene viser mye elektronisk støy
  • Armaturer som har vært i bruk 5-10 år har behov for vedlikehold, blant annet nye lampeholdere og ny trafo (normal levetid for en HF-forkobling er 50.000 timer). Disse kostnadene må regnes med ved vurdering av lønnsømhet med kun bytte til LED-lysrør
  • Man bør ikke installere kapasitiv (eks. LED) og induktiv last (eks. lysrør med magnetisk forkobling) på samme kurs. De kan «slå hverandre ut»
  • LED kan få forkortet levetid på grunn av høye spennings- og strømtopper (peaks) som oppstår ved av/på tenning av lysrørene
  • Bytte av kun LED-lysrør kan også gi utfordringer med hensyn til flimmer og feil farge på lyset

Levetid (L70/B50) – (L90/B10) L-verdi

L beskriver den gradvise lystilbakegangen som en prosentandel. Verdien B50 indikerer at L-verdien oppnås av minimum 50 % av LED-modulene og de resterende 50 % dermed har en lavere lumenverdi etter oppgitt levetid.

B10 betyr at minimum 90 % av LED-modulene vil fortsatt holde lumen nivået og bare 10 % ha lavere lumen, etter oppgitt levetid

Last ned vår brosjyre

Her kan du lese mer om hvordan utfasing av konvensjonelle lysrør setter fremtiden i et nytt lys. 

Brosjyren har 30 sider med praktisk informasjon inkludert konkrete eksempler som viser hvor mye ulike selskaper har spart på å bytte til moderne LED-armaturer.

Meld deg på webinar

Tidspunkt: tirsdag 7. mai 2024, kl. 09:00-10:00

Tema: Energieffektivisering ved bytte til LED-armaturer

Her får du informasjon om fordelene ved å bytte til nye LED armaturer, du får også vite hvorfor utskiftningen er betalt ned på 1,5 til 3 år. Det er mange fordeler av utskiftning til nye LED armaturer og vi benytter TCO analyser– totalkostnad ved eierskap, og tar for oss konkrete eksempler som viser de totale kostandene ved en anskaffelse og inkludere innkjøpsprisen og eierskapskostnader.

Nedbetalingstiden ligger på 1,5 til 3 år og TCO-analysen gir den nødvendige dokumentasjonen.

Webinaret er for det som er opptatt av energieffektivisering i offentlige- og kommersielle bygg. 

Meld deg på her vi sender deg link til webinaret første uken i mai.