Nye LED-armaturer har kort nedbetalingstid

Ved å bytte ut armaturen får du ikke bare optimal energisparing - du får også mindre vedlikeholdsarbeid, i tillegg til besparelsen ved sjeldnere innkjøp. Utfasing av lysstoffrør vil også bidra til å forhindre at kvikksølv kommer ut på markedet. 

TCO-analysen gir deg en oversikt over samtlige kostnader i kjeden, og gir deg informasjon om nedbetalingstid. Vi hjelper deg å optimalisere materialflyten med færre leverandører, mindre lagerbinding og økt lønnsomhet.

Under har vi listet de viktigste fordelene ved å bytte til LED-armaturer.

Bytte til LED-lysrør

Umiddelbart kan det virke som en god løsning å bytte ut lysrørene. Men, i praksis vil ikke denne løsningen fungere i alle armaturer, fordi forkoblingen i tradisjonelle lysrørarmaturer og LED-teknologi ikke alltid vil harmonere. Det er altså komponenter i det gamle armaturen som nå ikke trengs, og som kan gjøre det vanskelig å få LED-lysrøret til å fungere som det skal. 

Om noen vil sette inn nye LED-lysstoffrør selv, uten å få en elektriker til å koble ut komponentene som ikke skal brukes lenger, risikerer de at komponentene – og dermed også hele armaturen – blir ødelagt.

AMFI Valdres byttet ut 750 armaturer

Mer informasjon om LED-armaturer

Her kan du lese mer om hvordan utfasing av konvensjonelle lysrør setter fremtiden i et nytt lys. 

Brosjyren har 30 sider med praktisk informasjon inkludert konkrete eksempler som viser hvor mye ulike selskaper har spart på å bytte til moderne LED-armaturer.