Beitostølen Helsesportsenter

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) er en re-/habiliteringsinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten som har avtale med Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Midt. Senteret ble etablert gjennom samarbeid mellom Erling Stordahl og sentrale myndigheter, finansiert av Lions og åpnet i 1970.

Beitostølen Helsesportsenter

Beitostølen Helsesportsenter

Vår totalleveranse

Valdres Installasjon har en totalentreprise til Beitostølen Helsesportsenter bestående av:

  • El-kraft
  • El-anlegg 
  • Lydanlegg
  • Styring av lys og varme
  • Teleinstallasjoner 

Under prosjekteringen av senteret har vi blant annet benyttet oss av vår omfattende energirådgivningsprosess. Gjennom denne prosessen kan vi identifisere tiltakene som er enklest og mest virkningsfulle for våre kunder. 

Totalleveranse hos Beitostølen Helsesportsenter

Totalleveranse hos Beitostølen Helsesportsenter 

Energirådgivningsprosess

Vår omfattende energirådgivningsprosess består av 3 steg; kartlegging, tiltaksplan og pristilbud. 

Les hele saken her