For oss i ElteraGruppen er det viktig å være i front av utviklingen i bransjen vår, og at oppdragsgiverne våre opplever oss som en solid samarbeidspartner, som alltid søker å levere et optimalt resultat, ikke bare på kort sikt, men også for fremtiden.

Vi skaper varige verdier 

Vi vil skape varige verdier. For kundene våre, naturlig nok, men også for samfunnet ellers. Ved å levere gjennomtenkte kvalitetsløsninger og produkter fra de beste produsentene, skal alle få løsninger som er laget for å vare. Ofte løsninger som tar i bruk det nyeste og mest miljøvennlige av teknologi, som også gjør dem energieffektive og smarte.

Vi vil være en pådriver for fremtidens løsninger

Våre oppdragsgivere skal oppleve oss som gode rådgivere og aktive pådrivere for løsninger som både de, og fremtiden vår er best tjent med.

Vi skal hjelpe folk og bedrifter med å fase ut bruken av fossil energi, til fordel for strøm. Men også ta i bruk smarte løsninger som bruker minimalt med energi, og dermed kutter strømregningen, samtidig som de ofte er mer funksjonelle i bruk.

Vi vil ha en sentral, samfunnsnyttig oppgave fremover, fordi strøm er helt klart den mest sentrale energikilden i en grønnere hverdag – og strøm, det kan vi.

Vi vil markere oss som pålitelige og ansvarsfulle

Vi skal stå frem som et selskap som både vil, og kan, ta ansvar for optimal gjennomføring av oppdragene våre, slik at både prosessen og leveransene blir så gode som mulig.

Vi kan være så faglig dyktig vi bare vil, men hvis vi ikke er der når jobben skal gjøres, hjelper det ingen ting.

Uansett hvor liten eller stor jobben er, skal den leveres etter kundens forventninger – og helst over. 

Alle våre kunder er den viktigste.

I tillegg til å fremme mer miljøvennlige løsninger, tar vi også ansvar for gammelt materiell som blir skiftet ut. Alt skal havne på riktig sted, enten det skal til gjenbruk, gjenvinning eller annet.

Vi er inkluderende

Vi er først og fremst til for kundene våre. Vi vet at vi gjør best jobb når vi har en god dialog med dem, og lytter godt til deres ønsker og behov, slik at den endelige løsningen blir minst så god som de hadde tenkt seg. Vi skal også komme med gode anbefalinger når det er riktig å gjøre. Slik blir løsningene ofte enda bedre.

Men vi er også til for hverandre. Derfor er det viktig for oss å ha et arbeidsmiljø preget av likeverd, respekt og åpenhet. Vi godtar ikke diskriminering eller andre former for trakassering av noe slag.

Slik blir vi en attraktiv og god arbeidsplass for alle. Når vi spiller hverandre gode, gjør alle en bedre jobb.

Og det vil komme både kundene og oss til gode!

For oss i ElteraGruppen er det viktig å ha verdier som fremtiden trenger – som skal bidra til å gjøre tiden som kommer så god som mulig – for miljøet, for oss, og for alle som har med oss å gjøre.

Slik vil vi være fremtidens førstevalg.

Våre etiske retningslinjer

Vi i ElteraGruppen skal være en bidragsgiver til et ansvarlig næringsliv og en bærekraftig verdikjede.